وبلاگ علی اصغر احتشامی راد

انعکاس مطالب علمی - ادبی - شعر
از من «انتقام» گرفت
از او برابر چشمم به بوسه کام گرفت

نگاه کرد به من، وز رقیب جام گرفت

از او برابر چشمم به بوسه کام گرفت

به «عشق» در برم آمد «وفا» ندید ز من

به بوسه های رقیب از من «انتقام» گرفت

 

مهدی سهیلی

17/7/1351