تبلیغات
وبلاگ علی اصغر احتشامی راد - زهرخند
وبلاگ علی اصغر احتشامی راد

انعکاس مطالب علمی - ادبی - شعر
هالۀ " زهرخند "

اندوه وافسوسمان به گذشت ِ روزهای رفته بسته است

ازآن زمان که مردانگی به دسته چک وسفته بسته است

شوروشوق کودکان ، در تصاحب بازیچۀ ارزان بچه گی

به کار ِ اضافه وتلاش جانکاه ِ پدر ِ خسته بسته است

رونق ِسفرۀ هامان هر صبح وشب ، وقت ِ اَکل وشُرب

به برکت ِوجود وغنی بودن ِغلات وهسته بسته است *

ز دلبران ، حُسن ِ خدا دادی رخت بربسته است مگر ؟

که دلبریها به بینی ِعاریتی وابروی ِ وسمه بسته است

دوان پی لقمه نانی زن ومرد وپیروجوان ، شب و روز

چواسب عصاری، چشم بسته  گردن به تسمه بسته است

عمرگذشت،  بزرگ و پیر شدیم همه به سن وسال، ولی

دعواها چوعهد طفولی به قشون و دار ودسته بسته است

زخم خنجردیروز مان ز کین ِ دشمن ، چرکین است هنوز

فریاد که دوست در فکر زخم با تیزی دشنه بسته است

خشکبار ِاجنبی گرفته همه بازار تنقلات ، به دست ولی

سیاست سفرۀ عید به اندیشه وتحریم پسته بسته است

بیلان وطراز دخل وخرج و معیشت  پدرخسته جان ما

به دانش مدیریت و طرح تاکتیکی و نقشه بسته است

نام ِ"خرّمدین" نرفته ز یاد وطن پرستان این دیارهنوز

"بابک" یاد آور چاقوی ِ" زنجانی دسته " بسته است **

بیداری اقبال مرفهین بی درد دیر وقت است  که میدانم

به تنگدستی و فقر و نداری ِ" بخت برگشته " بسته است

چوشعر"راد" خواندی ، خندیدی یا گریستی به حال بینوا

آئینه را بنگری به چهره ات هالۀ " زهرخنده "بسته است

*= حاصل خیزی گندم زارها

**= چاقوی دسته زنجانی معروف

طبقه بندی: اشعار احتشامی " فارسی " ، 
[ پنجشنبه 6 شهریور 1393 ] [ 11:33 ب.ظ ] [ علی اصغر احتشامی راد ] نظرات